Registrering

Når du bestiller udsteder jeg et registreringsbevis, som gør dig i stand til at registrere den version af programmet som du evt. downloader herfra. Når den er registreret har du adgang til den fulde funktionalitet i enten Privatøkonomisystemet eller både Foreningsøkonomisystemet og Medlemsregistret.
Registreringsbeviset giver dig mulighed for at hente opdateringer via internet. Opdatering via internet vil være gratis når du har et registreringsbevis.

Bestilling
Bestillingen effektueres ikke før indbetalingen har fundet sted.
Navn :
Adresse :
E-mail :
Operativsystem
Priser :
Registreringsbevis (Check det du bestiller)
Privatøkonomi: 350,00 Kr.
Privatøkonomi og Medlemsregister: 600,00 Kr.
Betaling

Indbetal beløbet på Giro 154-2036 (Kort kode +01) eller overfør beløbet til reg. nr. 1199 konto nr. 1542036 eller send en check til:

Carsten Schack-Eriksen
Byvolden 14 st
4000  Roskilde
Betaling via homebanking
Betaling via giro
Betaling med check


Udskriv evt. denne side og vedlæg bestillingen.
Tryk for at bestille

Hvis du har nogle spørgsmål kan du kontakte mig på tlf. 23 20 52 91 eller cse@it.dk


Carsten Schack-Eriksen
Copyright © 1996-2016 Carsten Schack-Eriksen.
Opdateret 02.03.2004

Du er besøgende nummer