Privat Økonomisystem
Versionsoversigt, nyeste version først


Version 5.4.72 dato 06-03-2022
Sparekassen Danmark import tilføjet
Jutlanderbank fjernet

Version 5.4.70 dato 28-09-2021
Nordea netbank import format ændret
Scroll hjul aktiveret

Version 5.4.61 dato 04-10-2019
Installation tilpasset Windows 10 og Windows 7

Coop bank import
Jutlander bank import
Scroll hjul aktiveret

Version 5.4.37 dato 07-01-2012
Tønder Netbank nyt format
Forkert version i Update version på nettet.
Fejl når opgave er tom, oversigt med opgaver fejler.
Nykredit har fået nyt format.


Version 5.4.32 dato 14-02-2010

Nyt:
Danske NetBank har fået en ekstra kolonne.

Rettede fejl:
Ved posteringer vi netban findes den tidligere brugte konto ikke altid grundet special tegn i tekst.
Gentag postering start ikke med valgt startdato, men med den dato posteringen har.
Budgetpostering bliver fjernet fra Budgetposterings ID hvor det hører til når man ændre beløbet.

Version 5.4.20 dato 26-11-2007
Rettede fejl:
Hvis man ikke vælger en sumkonto og trykker OK ved Oversigter->Graf->fordeling fås Runtime error 91
F1 hjælp bliver ikke vist

Version 5.4.19 dato 18-11-2007
Installation tilapasset Windows Vista


Version 5.4.17 dato 31-01-2007
Rettede fejl:
Konto oversigt giver Konto/Opgave oversigt og viser ikke bankkonti og lån

Version 5.4.16 dato 16-01-2007
Nyt:
Oversigter fordelt på opgave Visningen indeholder nu ref. og opgave kolonne.
ESC tast = Annuller knap
Indsæt posteringer fra SkadiaBank
Indsæt posteringer fra Nykredit
 
Rettede fejl:
Slet i Samleposteringer opfårere sig forkert efter hent.
' i samleID giver problemer.
Posteringsbilag opdaterer ikke ovesigt ved luk.
Afslut regnskab fejler og/eller looper forever.


Version 5.4.0 dato 07-12-2004

Nyt:
Indsæt fra BG Bank, der læses nu fra Excel fil.
Indsæt fra Danske Bank, der læses nu fra Excel fil.
Nyt format for Spar Bank Nord og Basisbank.
Nyt import format fra egen Excelark/csv filer.

Rettede fejl:
Samlepostering, ved slet af linie i samlepostering bliver postering med intern posterings ID = beløb på postering slettet, det har givet meget hovedbrud for nogle få brugerer.
Starter nogle gange med forkert modkonto ved Indsæt fra homebanking.
I alt kolonne i ÅrsOversigt er venstrejusteret.
Fejl i beregninger af Kontooversigt/Grupper, beregning af saldo skal have kontotypen med hvis en gruppe indeholder både indtægter og udgifter.
når en oversigten er lukket i minimeret tilstand kan man ikke åbne den igen uden at få Run time fejl.
Import med kolonne navne fra csv fil

Version 5.3.11 dato 02-03-2004

Rettede fejl:
Slet i samlepostering kan medfører sletning af tilfældig postering.
Spar bank nord format ændret.
Starter nogle gange med forkert modkonto ved Indsæt fra homebanking
I alt kolonne i ÅrsOversigt er venstrejusteret.

Version 5.3.1 dato 14-01-2004
Rettede fejl:
Danske Netbank har skiftet format på data, så Indsæt af posteringer gik galt.

Version 5.3.0 dato 05-01-2004

Nyt:

Indsæt af posteringer fra Lån & Spar.

Indsæt af posteringer fra SparBank Vest

Indsæt fra BG Netbank virker ikke mere, brug Indsæt fra Danske Netbank.

Der rykkes til dato som der indsættes posteringer for i oversigten, når man indsætter fra sin netbank.

Ny postering placering på skærm gemmes.

Oprettet dato på Posteringer, så man kan se dem man lige har oprettet, så de ikke forsvinder.

Søg efter posteringer oprettet i dag, samt på forskellige posteringstyper.

Hvis man laver en kreditkonto om til lån, vises den ikke ved postering af udgifter, eks. Et kreditkort. De konti som der ikke har låneydelser vises.

 

Rettede fejl:

Hvis man får fejl når man forsøger at åbne en base kan man ikke slippe ud.

Jyske netbank har nogle gange Nota stående før datoen.

Ny periode på kontooversigt laver ikke genberegning af resultat, hvilket ikke skal gøres.

Kopier samlepostering der allerede er godkendt/afstemt kan ikke gemmes.

Fejl ved slet af postering, kan i nogen tilfælde medførere at en forkert postering slettes.

Indsæt posteringer direkte til Grøn, giver rød moms postering og Moms postering skifter ikke farve som Posteringen den tilhører.

 

Version 5.2.1 dato 25-02-2003

Rettede fejl:

Års oversigt viser udgift under AFDRAG, hvis man ikke har nogle renteudgifter.

 

Version 5.2.0 dato 23-02-2003

Nyt:

Gruppe navne kan nu være 250 karakterer lange.

Budgetoversigt tilpasset så den ligner ÅrsOversigt.

Datoer på formen ddmmåå, eller ddmm tilladt når man indtaster.

Dobbeltklik på posteringsbilag, viser Samlepostering.

Gentag postering, ved klik med højre musseknap, giver mulighed for at gentage en postering, det gælder også for en samlepostering og et posteringsbilag.

Rettede fejl:

Indtast kodeord når man afslutter.

Budgetoversigt stopper ikke ved stop dato for budgetposteringen, men fortsætter året ud.

Søjlediagrammet "månedssaldo" giver ikke den korrekte saldo, når man i en sumkonto blander konti med "forskellige fortegn", fx indtægter og udgifter for at genere et resultat.

Luk når minimeret, så hænger man fast mellem minimeret og maximeret

Password Forket kodeorde vises når man lukker med Alt-F4

 

Version 5.0.0 dato 01-12-2002
Nyt:
Mulighed for indsæt fra BasisBank Søgning efter nye medlemmer.
Søgning efter restancer, så man kan skrive til restender.
Gendkendelse af posteringer der allerede er indsat fra homebanking/internetbanking så de ikke indsættes igen.
Priv.exe starter altid i installationskataloget, lavet om så evt. genvej med anden startup virker.
Gem periode, især anvendelig hvis man gerne vil se hele år altid.
når der klikkes på en mappe vises indholdet posteringer for de konti der indgår i mappen.
Gruppering af konti er nu mulig, og i den forbindelse er der også mulighed for at udskrive en grupperet oversigt.
Gruppenavne kan ændres i mapperne under Konto Grupper.
Tønder netbanking.
Nyt debatforum på http://www.schack-eriksen.dk/debat
Nye mapper.
Over mapperne er en kombinationsboks hvor man kan vælger "Konto plan","Konto Grupper","Sum konti", "Foretrukne konti" Foretrukne mapper kan man selv bygge op og her fungerer en mapper som sum konto.
Checkmark på valgte visning i Toolbaren.
Start i udgifter ved ny postering.
Skiftevis grå linier i oversigter og rød negativ, se menu indstillinger.
Søg i toolbar rykket og har fået check på når den er aktiv og er nu baseret på en formular hvor flere søgekriterier kan opstilles.
Summering i oversigter af afmærkede celler, afmærk cellerne og indholdet summeres og vises ved musen.
Indstillinger->Print Preview
Efter postering vises posteringslinien (hvis posteringen findes indenfor perioden)
Rettede Fejl:
Hvis der ikke er posteringer i intervallet vises alle posteringer, hvor kun den sidste i intervallet burde blive vist.
Det er ikke Afsendt der bruges til søgning efter poster indenfor perioden.
når man afslutter indtasning af posteringsbilag, forsvinder listen af allerede indtastede posteringsbilag, som er vist ude til venstre, og man må åbne mappen med posteringsbilag igen.
Vis konto på Chart viser kun en konto.
BUG:General Protection Fault May Occur When the ComboBox Control Is Set on a Bans of CoolBar (Q269618) Fejl gem_outline.507
Fejl: 3163, Feltet er for kort til den mængde data du forsøger at tilføje. Og en del af Mapperne forsvinder. Fejlen opstår hvis man har mapper der har tekster med mere end 30 karaktere.
Saldopostering ved afslut af regnskab placeres på ultimo gl. regnskab, bør placeres på nyt og primo.
Fejl i Jyske Netbank Printer selvom kolonne er 0 bred.
Luk uden valg af Node fejl i Gem_ini. Sideopsætning fejler, hvis der ikke er nogen tilgængelig printer.
Unibank Til Nordea, samt Import fra PCDanskbank og PCUnibank fjernet.
Fejl i summering af Posteringsbilag, det giver aldrig nul.
I top af udskrifter vises Sti/mapper/fil m.v. 2 gange; og skæres af i højre margen. Fjernet.

Version 4.3.0 dato 25-03-2001

Nyt:
Der er lavet om i medlemmer, tilføjet efternavn, titel, dato for bemærkning i skærmbillede. De nye felter er ikke medtaget i nogle søgninger endnu, kontakt mig hvis du ønsker at få søgningerne opdateret.
I medlemsdelen vises Access forespørgsler i kombinationsboksen i vinduet Valgte medlemmer og kan køres. Det kræves at den første kolonne i forespørgslen er ID kolonnen fra Medlemmer, hvis dobbeltklik på et medlem skal vise medlemmet i medlemsbilledet. Der kan ikke anvendes forespørgsler med parametre.
Udskrift af Girokort til nye medlemmer, der er lavet en ny søgning der kan bruges 'Opkræv kontingent Nye medlemmer'.
Ved søg i medlemmer vises antal der findes.
Spørgsmål om man virkelig vil slettet et medlem.
BGHomebanking nedlagt af BGBank
Indsæt posteringer fra BGNetBank.
Indsæt posteringer fra Unibank Netbank
Lån med fast rente ændret til Lån i konto vinduet, således at de fungere som Passiver i regnskabet.
Hvis Toolbaren kommer i uorden kan den dobbeltklikkes for at få den i orden igen.

Rettede fejl:
Graf fra oversigter, Opdater, Vælg konto, Periode duer ikke, de blev fejlagtigt vist i menuen på højre musseknap.
Hvis man starter med at oprette renteposteringer, lige efter man har oprettet en konto, får man runtime fejl.
Hvis man redigere en postering, der har en momspostering, vises momsposteringe ikke, men den vises igen når man godkender posteringen (fra rød til gul).
Nogle gange skal man bruge Indsæt speciel for at få indsat data i eks. Excel.
Samlekonti tager ikke visse konti med, de rykkes tilbage igen.

Version 4.2.4 dato 01-11-2000
Nyt:

Tab kan byttes ud med Enter.
Muligt at afgrænse Kontooversigten, således så at man kun får Summen for en periode på indtægter og Udgifter.
Integration til BG Netbank. Beregning af speciel foreningsmoms.
når man opretter samlekonti vises MU: for udgiftskonti med momsberegning, og MI: for indtægter med moms.
I kontobeskrivelsen over mapperne, vises (Moms) også hvis der beregnes moms for kontoen.

Rettede fejl:
Print af posteringer passer ikke på siderne.
Hvis man har sat ciffer gruppe adskillelse til SPACE, så beregnes oversigter ikke rigtigt. Denne fejl opstår typisk i Norge og Sverige, da man her bruger SPACE til inddelingen (eks. 12 200,50)


Version 4.2.0 dato 03-08-2000
Nyt:
Afslut regnskab sletter røde posteringer i gl. periode, uden at tage sikkerhedskopi. Det betyder at alle røde posteringer forsvinder, og hvis man bare har brugt systemet til bogfåring, uden at tænke på rød, gul, grøn så gør det galt. Derfor er det nu ændret så der tages en sikkerhedskopi inden Afslut regnskab køres.
Nyt menupunkt under hjælp, Check for opdatering. Checkker på internettet om du har nyeste version.
Starter i samme base som man lukkede i, dog ikke den uregistrerede version, eller vis man har lavet en Genvej, hvor basenavnet er skrevet efter programnavnet.
Spærret konti vises ikke i mapperne.
Dansk installationsprogram.
Download lægges som selvudpakker, der bare skal startes, ikke noget med ZIP udpakning, det foregår automatisk.

Info :
Bidrag bliver hængende i budgetoversigten efter lånets udløb, men hvis man nulstiller på kontoen forsvinder det.
Testet på Windows 2000 og farver tilrettet.

Rettede fejl:
Oversigten opdateres ikke automatisk efter Indsæt fra homebanking.
Automatisk bilagsnummer B# puttes på, også ved opret og fejl (eks. beløb mangler og return)
Fejl Ved manuelle mapper slettes Budgetposteringer og der kommer rod i mapperne.
Ved fejl i indlæsning af kontooplysninger i Konti, kan man ikke komme ud af fejlen.
Hvis den første postering man foretager er en momspostering efter opret ny base fås runtime error 13.
Spaerret, fra konto, ikke oprettet i basen, det skyldes at der ikke er forskel på Spaerret og Spærret i nogle kombinationer af Access, Windows og Office.
Hvis man skriver eks. a:\backup når man laver sikkerhedskop, får man runtime error.
Nu er UNC og skriv af stien tilladt i åben og Lav sikkerhedskopi.


Version 4.1.0 dato 09-03-2000
Nyt:
Nu også på Norsk.
Kontooversigt forbedret, rentefelt ændres til moms for konti med moms.
Globalt bilagsnummer, så der kommer bilagsnummer på alle posteringer.
Find konto ved Indsæt fra homebanking, vælger nu den seneste brugte konto.

Rettede fejl:
Hvis man ikke bruger Automatisk kontoplan, så får man fejlen : Funktion: Gem_outline.100 Fejl: 3371 tabellen eller begrænsningen kan ikke findes.
Ny base giver ikke Automatisk kontoplan.
Bilagsnummer på momsposteringen, # erstattes ikke med bilagsnummer.
Hvis man afsender en Momspostering til betaling (rød til Gul), fåse en 'Moms Moms' postering.
Kontooversigt gemmer ikke kolonnebreder.
Hvis man har mere end 1500 posteringer som man viser på en gang i en af oversigterne beregnes TOTAL ikke.
Oversigt->Konti/Samlekonti viser beskrivelse fra valgte konto når Alle konti vises.
Indtastning af beskrivelses tekst i posteringsbilag giver problemer hvis den første karakter er et tal højrestilles teksten.


Version 4.0.4 dato 21-02-2000
Nyt:
Ny knap på samlekonto, der rydder hele listen.

Rettede fejl:
Søg, søger altid i alle konti.
Hvis en samlekonto gives samme navn som en eksisterende konto, fås runtime error.
Danske Netbank mangler de 2 første karaktere i posteringsteksten.
Uge nr. sættes kun ved opstart af program.
Check ved start af databaseversion, version gemmes ikke efter opdatering af databasen, og det medfører at man får checkket hele base hver gang programmet starter.
Hvis der ikke er poster i oversigten kommer der RT-error 381 og programmet gør ned.
Hvis man vælger et sprog der ikke er oversat til får man 0 i alle menuer, knapper etc.


Version 4.0.2 dato 09-01-2000
Nyt:
Version check af base ved startup, kun opdater hvis gl. version.

Rettede fejl:
Hvis man har lavet Gemkolonner i oversigten, vises kolonne med AutoID. Hvis du har denne fejl så kontakt mig for rettelse, eller prøv at ændre kolonne bredden i de sideliggende kolonner.
årsafslut giver Fejl 91, kan ikke lave kopi.
Budgetoversigt viser 0 i udgifter.


Version 4.0.0 dato 03-01-2000
Nyt:

Hele programmet er nu lagt om og kræver fuld installation.

Nu kan man også indsætte posteringer fra Danske Netbank.
Nu kan man også indsætte posteringer fra Spar Nord Netbank.
når man opretter konti, sættes beskrivelsen såtte til kontonavn.
Hurtigere visning af postering når man indsætter fra homebanking.
Foreslår automatisk konto når man indsætter fra homebanking.
Uge nr. er putte på toolbaren.
Baser er nu Access2000 format.
Databasen er nu versioneret.
højre musseknap til udskrift på medlemsoversigten.
Vandret ScrollBar i oversigten, så man kan se konti og evt. budget
søgning der hedder Opkræv kontingent i foreningsdelen.
Direkte opstart i medlemsbilledet.
søgning der lister medlemmer og hold på en linie pr. medlem, højremusseknap og sammel rækker.
Graf lagt om til MSChart, der giver nogle pånere grafer.
Print og søg findes nu i Toolbar.
Ny Toolbar, hvor man selv kan rykke rundt så den passer.
forespørgsel i base til etiketter sammen med word, til udskrift fra medlemskartoteket.
Fjern beskyttelse, hvis man vil fjerne et kodeordet.
Opret mappe på yderste niveau, ved at man står på den øverste mappe, som skal være lukket, så vælges Ny mappe.


Rettede fejl:
I nogle situtationer vises Godkendt saldo i Kontooversigten helt forkerte tal.
Nogle posteringer kan man ikke fortryde betalingen af.
Ny base i et andet katalog end der hvor programmet er installeret.
I Privbase.mdb ligger nogle gamle saldoposteringer som man ikke kan få at se, og derfor ikke slette.
Mappen Posteringsbilag viser posteringerne i forkert højde på hver linie. Det medfører at klik med højre musseknap rammer forkert.
Sidst Opkrævet opdateres ikke, når man opkræver kontingent.
Slet alle i samlepostering opdatere ikke oversigten.
Overskrift i udskrifter, skriver databasenavn på forkert linie.
Udskrifter, skifter side, 2 linier for sent.
Kollone rettet til Kolonne.
når man oprettet nye bilag kommer de ikke med i listen af bilag får man lukker programmet og starter det igen.
når man ser på et bilag er det ikke sorteret efter indtastningsrækkefølge, det er det, når man går til editering. Det ville være en hjælp, at det var det der var sat op.
Overskrift på posteringsudskrift, kommet på igen.


Version 3.9.6 dato 19-06-1999
Nyt:
Unibank PCBank version 3.0 har nyt format på klippebordet.
Er nu tilpasset da Unibank PCBank version 2.0 ikke kan bruges efter 18-06-1999.
Ved insæt fra Unibank, DanskeBank og BGBank vælges konto nu automatisk hvis der i forvejen findes en postering med samme beskrivelse som den man er ved at såtte ind. Det gør det meget nemmere at indsætte psoteringer direkte fra de forskellige homebanking systemer.
PS Hvis der er nogen der bruger andre end de 3 ovenstående homebanking programmer og ønsker samme funktion som ovenstående, høre jeg gerne fra dig, så jeg kan udbygge systemet samme mulighed i lige netop dit homebanking. Det kan også laves selvom dit homebanking køre på internet.

Rettede fejl:
Sorter hvis man har posteringsbilag. (alt skal ændres til long)
Visning af posteringsbilag ved klik i mapper, vises ikke i den valgte rækkefølge, enten efter beløb eller indtastning.
Mappen Posteringsbilag skal opdateres når man tilføjer et nyt.

Version 3.9.5 dato 12-06-1999
Nyt:
Mulighed for at vælge sortering i Indstillinger, enten efter beløb, eller efter den række følge posteringerne er oprettet.
Man kan nu vælge at få øre med på oversigterne Posteringer/Konti og Konti/Samlekonti.
Saldo linie på Oversigten Kont/Samlekonti.
Ved Indsæt fra Unibank og DanskeBank skal Annuller spørge om man vil stoppe helt.
Beskrivelse fra Kontoen puttes på toppen af vinduet.
Oversigt / Graf / månedssaldo og Dagssaldo, viser konto beskrivelsen i titlen.
Posteringsbilag er med i mapperne, så man kan se alle sine posteringsbilag og nemmere håndtere dem samlet.
Bedre opslag på den valgte konto.

Info
Hvis man ikke vælger højde af skrifttype printes der ikke!!
Hvis programmet installeres i et rodkatalog kan filerne ikke findes.
Vælg sideopsætning, Printer eller andet giver RT fejl, hvis man ikke har en printer defineret i windows.
Posteringsbilag, kombinationsboks viser alle posteringsbilag, sorteret med det nyeste øverst.

Rettede fejl:
Indsæt fra DanskBank har ikke valgt nogen modkonto.
Direkte indsæt fra DanskBank fejler, der er ikke det rigtige format på klippebordet.
Hvis man opkræver kontingent udfra en søgning uden Hold fås fejlen : "Jeg kan ikke åbne filen ...\DefKort.txt" i status linien.
Hvis søg ikke var trykket inden opkrævning, blev det hold man havde valgt opkrævet, og Medlemsoversigten blev opdateret på de forkerte medlemmer.
Dagssaldo, højre musemenuen Vælg anden konto, viser forkert konto, hvis man ikke køre med Automatis kontoplan, og har sag Ja til indsæt da man oprettede Samlekontoen.
Der er nu indlagt et check om kontoen findes, hvis den ikke går kommer den heller ikke med i kontoplanen.
Hvis et Hold oprettes med tomt kontingent felt, fås RunTime Error 94, når man vælger Tilføj i medlemsbilledet.
Hvis beskrivelsen er længere end 45 karaktere og der skal laves en moms postering fås en Run Time fejl.
Posteringsbilag summer ikke balancen rigtigt.
En fejl i Posteringsbilag er hvis man skriver et forkert kontonavn i en linie ud af 5 f.eks. og trykker opret så gemmes de 4 rigtige linier og man får mulighed for at rette den forkerte line, og det er ok hertil, efter at havde rettet den forkerte linie og trykker på opret gemmes alle 5 linie, det betyder at de 4 linier står dobbelte.
Luk med maximeret vindue, giver problemer når man starter op igen.
Hvis basen er skrivebeskytte, så siger den hele tiden basen kan ikke åbnes, OK
Hvis man prøver at lave en samlekonto med mere end 50 konti fås Run Time fejl.
når en postering redigeres og en konto ændres fra en med moms til en uden moms, slettes moms posteringen ikke.
Hvis man forsøger Opkræv kontingent og der ikke er valgt nogle medlemmer får Run Time fejl 3075 når man vælger udskriv.
Minimer af medlemsbilledet giver Run Time fejl.
Ny base opret medlemmer, medlemsnummer skal udfyldes første gange ellers fås Run Time error 94.
Medlemsbilled, status linie viser forkert status.
Hold billed, status linie viser forkert status og beeper.
Indstillingen sorter efter indtastning huskes ikke når programmet lukkes ned.
Summering af balance i posteringsbilag, samt forklaring på anvendelse.
Hvis man har valgt den sidste synlige postering i oversigten, og der er flere hvis man bladre frem, så vil opdatering stoppe halvejs nede, og fårst hvis man klikker på rullepanelet for at bldre frem/tilbage opdateres korrekt. Dette skyldes en fejl i Grid32.OCX, og fejlen rettes ikke.
Lav sikkerhedskopi til andet drev (A:\ giver Runtime fejl) eller base allerede åben.
Posteringsbilag har ingen Sideopsætning.

Version 3.9.4 dato 02-04-1999
Nyt:
Ny homepage adresse http://www.cse-it.dk
Sprog, Hvis Language tabellen er tom, får man mulighed for at læse Language tabellen ind fra en anden database, når man vælgerIndstillinger->Translate.
Nye tekster læses ind når man vælgerIndstillinger->Translate, enten fra Privny.mdb eller en man selv vælger.
Hvis der ikke er nogle posteringer i perioden vises den sidste postering.
Slet postering beder om bekræftelse om man virkelig vil slette.
Bedre udvalg af knapper.
Mulighed for flere sprog. Det er nu muligt at lave sin egen oversættelse til andre sprog. hjælp er endnu ikke oversat.
Kontooversigt knap viser kun konti af typen konto, så man får et overblik over indestående på sine bankkonti.

Rettede fejl:
Fordelingsgrafen viser forkert hvis der ikke er nogle posteringer på en konto.
BeregnMoms på alle konti forsvinder ved opstart.
Opret postering fejler med Runtime Error, Invalid use off Null, kun set hos en bruger, og jeg har ikke kunnet genskabe fejlen.
Umuligt at importere poster, den forsøger at læse fra en fil der ender på .mdb (eks. import.txt.mdb hvis man har valgt filen import.txt)
Graf->månedssaldo viser ikke den første måned.
Fejl i udskrift, budget kommer med selvom man ikke har valgt Vis budget.
Hvis den første konto man opretter krydses af for moms, eller man umiddelbart efter at have slette en konto krydser af for moms så fås Run Time Error.
Hvis Betalingsdag i Renteposteringer indeholder noget forskelligt fra tallene 1 til 31, fås Run Time Error.
Hvis man ikke har indtastet korrekte rente og terminsoplysninger fås Run Time Error, når man forsøger at oprette renteposteringer.
Opret/Gem en samlekonto der ikke indeholder nogle konti giver Run Time Error.
når man operetter en konto af typen konto, får man en Konto med moms, hvis man inden man vælger typen til konto, trykker beregn moms, og derefter vælger konto som type.
Graf med månedssaldo, skriver forkert månedsnavn udfor den sidste måned.
Hvis en samlekonto ikke har nogen beskrivelse, fås en fejl som man ikke kan komme væk fra. Der er også fejl hvis man forsøger at gemme uden beskrivelse.
Automatisk kontoplan ikke valgt når man opretter ny base.
Dato i fordeling, ændres ikke hvis man kun angiver startdato i periode valg.

Version 3.9.3 dato 12-02-1999
Nyt:
F2/Dbl klik på et negativt beløb i oversigten gav ikke mulighed for redigering af beløbet, det er nu ændret så man kan redigere beløbet. Man skal angive fortegn som hvis man brugte Rediger postering, hvilket også er det fortegn man får når man bruger F2/Dbl klik.
Lav sikkerhedskopi, nyt menupunkt i Filer, laver en sikkerhedskopi og laver databasevedligeholdelse, så den bliver mindre, på den eksisterende database.
Lagkagediagram med en samlekontos fordeling pr. dagsdatoOversigter->Graf->Fordeling.
Dagssaldo graf viser nu rigtigt for samlekonti blandet af indtægter og Udgifter.
Alle posteringer har nu fået et budgetbeløb, således at man kan sammen ligne det beløb man satte ind da man oprettede budgetposteringen og det beløb man faktisk betalte. Det medfører at det er meget nemmere at følge op på sin Dan-kort konto. Opfølgningen sker ved at man laver en budgetpostering for hele måneden, typisk den 1., når måneden så starter nulstiller man budgetposteringen, budgettet vil stadig blive stående, forbrug i løbet af måneden posteres på Dan-kort kontoen og de får nul i budgetbeløbet. Du kan så se på dagssaldoen, her vil du kunne se forskellen på faktisk og budget, husk at vælg menuenIndstillinger->Vis budget. I samme forbindelse har Budgetposterings vinduet fået en ny knap Budget = Faktisk, denne knap bruges til at såtte budgetbeløbet til det samme som det faktiske beløb på alle betalte (Gule og grønne) posteringer. Den bruges hvis man ikke ønsker at se fortidens budgetunderskud/overskud mere for den valgte budgetpostering.

Rettede fejl:
Man kan slette Gule og grønne posteringer, nu skal man fortryde betalingen fårst og Gul og grønne posteringer med moms kan ikke slettes.
Problemer med Ny base, program går ned. Hele måden at oprette en ny base på er lavet om, så det skulle sikre at samme problem ikke opstår igen og man er nu tvunget til at have en åben base.
F2/Dbl klik på et negativt beløb i oversigten giver ikke mulighed for redigering, dette er ikke en fejl.
Budget/konto tager beløb får første betaling med hvis det ikke starter i januar.
Slet postering, sletter fra oversigten men ikke selve posteringen.
Hvis man vælger Budgetpostering når man ikke har valgt en postering, fejler med Fejl 3077 : Syntax error.
Hvis man ikke har Automatisk kontoplan, men manuelle mapper, og vælger indsæt lige efter man har oprettet en konto eller budgetpostering, vises forkerte posteringer eller slet ingen, når man klikker på den ny indsatte konto eller budgetpostering.
1. talkolonne i oversigter vises venstre stillet, i stedet for højre stillet når man printer.

Version 3.9.2 dato 02-01-1999
Nyt:
Dato og klokkeslet er kommet på, efter ønske fra flere.
Hvis et datofelt forlades tomt, indsættes dags dato når man forlader feltet.

Rettede fejl:
Runtime error : string to long hvis beskrivelse er længere end 80 karaktere påenkonto ved Oversigter->Graf->DagssaldoogOversigt->Graf->månedssaldo.
MedlemmerRediger->Medlemmer/Søg/Opret går i Run time 3021 fejl hvis det ikke er nogle medlemmer.
Periode slut vises som 02-28-1999.
højre musseknap rammer forkert på oversigten, hvis man har valgt Stor skrifttype i skærm indstillinger.
månedsoversigt for visning af kun en måned giver run time error 380.
Visning af grafer giver Runtime error 429 på nogle maskiner når man prøver at vise en graf. Der er to forskellige versioner af graph32.ocx, selvom versionsnummeret (1.0.0046) er det samme, den ene som er i med i PrivatØkonomisystemet er på 326.656 bytes og den anden er på 325.120 bytes. på nogle Windows installationer er det nødvendigt at have den anden version for at undgå fejlen.
Negative tal (røde) i oversigten ændre ikke skrifttype.
Afslut regnskab stopper med Permission denied, en genopstået fejl.

Version 3.9.1 dato 28-12-1998
Bemærk
Der er flere der har oplevet problemer i forbindelse med indtastning af tal efter installation af eller på Windows98. Fejlen skyldes forkert opsætning i Indstillinger i Kontrolpanelet hvor opsætningen i International, fanebladet Tal og valuta, står til at have punktum eller komma til både at være decimaltegn og tusindtalsseparator, det medfører at programmet ikke kan forstå beløb korrekt.
Der er lagt et check ind i programmet der fortæller om fejlen.

Dette er sidste gang 16-Bits versionen til Windows 3.1x bliver opdateret. Fejl vil kun blive rettet hvis der er nogle der henvender sig med en fejlrapport.

Hvis man aldrig har valgt Skrifttype og størrelse for en oversigt printes med printerens default font. Hvis der ikke kommer nogle højde frem når man vælger fonten understøttes den ikke af printeren.

Nyt:
Forbedret indhold i kombinationsboksene for Dato i Ny postering og rediger postering.

Meget forbedret udgave af posteringsbilaget.
Forbedring af hold/klub i foreningsdelen, således at et medlem kan være i flere klubber og på flere hold.
Klik på kontonavn viser beskrivelsen af kontoen.
Automatisk gem af den konto man sidste havde valgt, når man starter programmet.
Samleposteringer har nu også afdrag og overførsel med, således at det bliver nemmere at lægge afdrag på lån ind manuelt. Nu skal der bare laves en smalepostering, som kan kopieres og sættes ind på en ny dato.

Alle kombinationsbokse vil automatisk bliv udfyldt med den nårmeste valgmulighed, ligsom Internet Explorer og Excel gør det.
Mulighed for at slette sideopsætning.

Rettede fejl:
Medlemsnummer kommer ikke på girokortet.
Hvis man forsøger Indsæt fra BGBank, fås fejlkode 5, hvis man ikke har valgt brug BGBank i menuen Indstillinger.
Oversigten konti/samlekonti er nu rettet, så udgiftskonti vises negativt.
Søg, med markeringen Alle posteringer søger nu i alle posteringer og ikke kun i den konto man havde valgt.

Hvis kontrolpanelets International, fanen Dato og Kort datoformat ("short date") står til et format hvor måneden angives med tekst (ex. 31. jan 1999) så hænger programmet med timeglas.
Klik på højre musseknap vælger forkert linie i oversigten, efter skift af skrifttype.
Gul bobbel tekst er for kort til teksten.
Sideopsætning, True Type font kan ikke vælges for nogle printere :
indtil videre Canon BJC 210.

Version 3.9.0b dato 17-10-1998
Rettede fejl:
Ny base giver i værste fald Windows fejl og går ned.

Version 3.9.0a dato 15-10-1998
Retteed fejl:
Runtime error 3021 hvis man angiver en start saldo når man opretter konti i en ellers ny oprettet database.

Version 3.9.0 dato 11-10-1998
Nyt:

Forbedring af udskriftsmulighedder. Mulighed for sideopsætning for alle slags oversigter, hvor man kan vælge skrifttype og margener og papir retning.
Mulighed for at gemme kollonnebreder for alle oversigter, så kollonnerne får de den brede du ønsker.
højreklik på postering vælger den postering musen er på.
Kontooversigt indeholder saldo pr. dagsdato og saldo for godkendte posteringer.
Mulighed for automatisk momspostering på udvalgte konti.
Slet postering, sletter alle markerede posteringer.
tilføjelse af Kontonavne i oversigten.

Rettede fejl:
Budgetoversigt tager tal får første betalingsdato med.
Visning af samlekonti giver forkert saldo kolonne i oversigten.
Afslut regnskab virker ikke, permission denied.
Opkræv kontingent, det første Indbetalingskort udskrives med forkert skrifttype.
Betalingsdato kommer ikke med på Indbetalingskortet
Hvis konto navn er på mindre end 4 karaktere virker Konti/Samlekonto og Posteringer/Konto ikke.

Version 3.8.8 dato 23-08-1998
Nyt:

på opfordring fra brugere der bruger systemet til regnskab i foreninger er der tilføjet et medlemskartotek med mulighed for automatisk bogfåring og udskrift på Indbetalingskort af kontingentopkrævningen. Det er lavet så det kan samarbejde med Unibanks fortrykte Indebetalingskort med automatisk indbetalingskontrol, så du ikke behøver at lave manuel kontrol af alle indbetalinger.

Se Medlemskartotek

Samlepostering, det er nu muligt at slette alle posteringer der indgår i en samlepostering.
Samlekonto ændret så blanding af indtægter og Udgifter summeres rigtigt i oversigten, men endnu ikke andre steder.

Rettede fejl:
Renteposteringer kan vælges når der ikke er valgt en konto.
"Runtime error 3265 Item not found in this collection" i konto.

Version 3.8.7 dato 06-06-1998
Rettede fejl:

Opdater i budget/konto virker ikke.
Menuen : Oversigt PunktetGraf->månedssaldo giver runtimer error 3129.
Ved Ny base, fås "Runtime error 3265 Item not found in this collection"
Der er noget der tyder på at problemet kun er sprografhængigt, der indlagt ekstra check.

Version 3.8.6 dato 09-04-1998
Nyt:
Ny homepage adresse http://users.cybercity.dk/~dko6979
når budgetposteringer vælges i posteringsoversigten vises den tilhørende budgetpostering, hvis der er en.
Indsæt fra BGBank er nu blevet mulig. Alle konteringer fra BGBank vises på et posteringsbilag, og man skal vælge hvilken konto der skal summeres på. Funktionen er med som en prøve, forslag til hvordan funktionen skal fungere ønskes. Send evt. e-mail til cse@it.dk.

Rettede fejl:
Dagssaldo for en samlekonto,hvori der overføres fra en konto til en anden, som begge er med i samlekontoen, summere forkert.

Version 3.8.5 dato 01-02-1998
Nyt:

Angivelse af periode start slut hen over årsskifte, er forbedret således at hvis der er forskel på året bliver seneste måned sat på tidligste år og omvendt.
når man opretter en konto kan man angive startsaldo, som opretter en saldo postering pr. dags dato.
Genvejstast til Posteringsbilag Ctrl-P.
Forbedret redigering i posteringsbilaget, nu hopper Tab tasten til næste felt.

Rettede fejl:
når man ikke har automatisk kontoplan, vil en ny oprettet Samlekonto indsættes med sin beskrivelse og ikke sit navn.
Indsæt fra Unibank, når man har internationale hævning eks. i $ fejlede.
Spærret konto kan ikke overføres i forbindelse med årsskift.
Posteringsbilag, når man trykker opret fås Dato skal angives, for hver blank linie der er. Rettet således at linien oprettes kun hvis datoen er udfyldt.
Runtime error i Vis budget i graf og grafen er lavet udfra konto/samlekonto oversigten.

Version 3.8.4 dato 01-01-1998

Nyt:
Forbedret fejlmeddelelser i budgetposteringsbilledet.
Betalingsdag kan nu vælges, både 1. og sidste i mdr.
Udskrift fra oversigten skriver hvilken konto det drejer sig om.
Bedre justeringer af kolonne overskrifter i udskrifter.
Vandret total for Konti/Samlekonti, samt bedre tilpasning af kolonnebrede.

Rettede fejl:
Slet i Samlepostering, ved 2. og efterfølgende Slet, slettes den 1. linie i listen.
Print hvor beskrivelserne er lange, printes oven i de første kolonner.
Postering kan fåre til forkert saldo hvis hæves på ikke findes og man vælger Afsend til betaling ved opret.
Indsæt fra Unibank, fejl når der har våret kontanthævning, og nogle gange er det ikke den valgte konto der hæves på.
Hvis man trykker Fjern Registrering anden gang i træk fås Run-time Error 5, og hvis serienummer feltet udfyldes forkert kan man få Run-time Error 13.
Konti/Samlekonti viser en måned forskudt, således at januar tal vises i februar kolonnen, hvis samlekontoen indeholder mere end 16 konti.
Summering af markerede kolonner i oversigten summeres de i resultatfeltet for beregninger. Hvis markering starter på en samlepostering vises samleposteringens sum, og ikke sommen af rækkerne.

Version 3.8.3 dato 10-11-1997

Rettede fejl:
Hvis Budgetpostering udfyldes forkert eller man mangler felt og trykker opret går programmet ned med Run-time error '3421': Data type conversion error. eller ligende fejl.

Version 3.8.2 dato 08-11-1997
Nyt:
Forenkling af Budgetposteringsbilledet.
Forenkling af lån oprettelse, og automatisk oprettelse af konto til Renteudgifter, hvis den ikke findes.
Ændring af konto til summere på/indsættes på og modkonto til Hæves/Indsættes på når posteringstypen vælges.
Låneberegning flytte til menuen Konti.
Summering af mærkede kolonner i oversigten, således at hvis man mærker posteringer summeres de i resultatfeltet for beregninger.
Den konto man p.t. har valgt vises i hæves på når man indsætter fra Unibank.

Rettede fejl:
Ikke alle Indsæt fra Unibank går godt, da feltet med beløbet ikke altid står i samme kolonne.
Rette så der søges efter ' kr '
Budget og låneposteringer fik ikke den rigtige posteringstype.
År 2000 og visning af dagssaldo, Teksten for Januar 2000 viser 'Jan 100', viser nu 'Jan 00'
Budget tal i månedsoversigten var rykket en måned frem i forhold til den faktiske måned.
Vis dagssaldo når man har søgt vis kun for det søgte, rettet så søgningen ikke har indflydelse på grafen.
Budgetposteringer, når de oprettes fås fejl i det indtastede, når en måneds beløb er blankt.
Budgetoversigt og Budget/Konto oversigt var ikke sorteret

Version 3.8.1
Nyt:
Validering når man indtaster oplysninger som skal overføres til BGBank homebanking. BetalerID checkkes nu også.
Brugervenlig månedsskift. Det er nu muligt selv at bestemme hvilken dag i måneden perioden skiftes frem. Det har hidtil våret den 17. i måneden.
Registreings vindue viser versionsnummer incl. 16/32-bit, således at man kan se om man er ved at registrere den rigtige version.
Import af posteringer. Det er nu muligt at importere posteringer fra en fil, der indeholder posteringer på formatet :
Dato;beløb;Konto;Modkonto;Beskrivelse
Eksempel:
01-11-1997;250;Udgift;Giro;Køb af registreringsbevis til PrivØS

Indsæt fra Unibanks PCBank version 2.0.
I Unibanks PCBank version 2.0 er det muligt at lave kopier fra det vindue der viser konteringerne fra en konto. Det gøres ved at man mærker de konteringer som man ønsker at indsætte i PrivØS, og vælger Kopier. Man skal afmærke de 3 første kolonner. Fra Rediger menuen i PrivØS vælger du Indsæt fra Unibank, så får du Ny posterings billedet frem med beskrivelsen, datoen og beløbet forudfyld, du skal så vælge hvilke konti i PrivØS der skal posteres på og du kan så trykke Opret. Hvis du trykker Annuller, oprettes ingen postering.

Meddelser kommer altid i front, også når man opretter en kuvert i BGBank, således at man kan se når overførslen til BGBank er afsluttet.

Rettede fejl:
Runtime Error når man ikke har udfyldt låneposteringen rigtigt eller mangler at udfylde felter.

Version 3.8.0
Nyt:
Flere posteringer kan afsendes til betaling eller afstemmes på en gang, ved at man mærker de posteringer man ønsker betalt/afstemt og derefter vælger det tilsvarende menupunkt. Hvis nogle af de markerede posteringer ikke kan skifte status vil de blive sprunget over.
Bemærk at for enkelte linier kan dobbeltklik på det rød, gule eller grønne felt, skiftes fra rød til gul, eller fra gul til grøn eller fra grøn til rød.

Nu er der mulighed for at kontoplanen vedligeholdes automatisk, det er standard valget.
når man opretter en ny base bliver man første bedt om at lave konti, derefter om at lave budgetposteringer.
Menuer ændret for at forbedre overblikket.
Validering af når man indtaster oplysninger som skal overføres til BGBank homebanking. Kortart og kontonr. checkkes.

Rettede fejl:
når man opretter en ny base, får man ofte Runtime fejl i forbindelse med Budgetposteringer og Låneposteringer.

Fejl i posteringsbilag, hvis eks. bilagsnavnet er blankt, fås fejl når man senere prøver at behandle posteringerne. Flere runtime fejl fjernet.
Opdater i graf fejler, der summeres igen.
Den medleverede database PRIVBASE.MDB var fejlbehæftet, ny version er med i opdateringen.
Posteringsbilag, flere runtimefejl er fjernet.
Privbase.mdb var fejlagtig i version 3.7.0

Version 3.7.0
Nyt:
Klik på - mellem de to datoer i perioden bladre frem til dags dato.
Alle Sheridan controls er erstattet med VB's egne, besparelse på 200-300K
Spinbutton erstattet med Image, besparelse 50K
når en konto/samlekonto/budgetpostering oprettes kan man få den tilføjet mapperne, øverst så kan man derefter selv flytte rundt på den.
Konto, Modkonto, beskrivelser, navne kombinationsbokse bladre automatisk frem til det man staver til når pil ned trykkes.
Tast af kontonavn I:,U:,K: fjernet fra kombinationsbokse, således at de kan betjænes på std. vis via tastaturet. Tast de første bogstaver og tryk pil ned, så bladres frem til den valgte, evt. kan man trykke F4 fårst for at listen vises.
Redigering af felter direkte i oversigten følger nu standarden, således at feltets indhold er valgt (blåt), hvilket medfører at hvis man bare taster forsvinder det der var i feltet i forvejen.


Rettede fejl:
Indsæt i posteringsbilag når ingen linie er valgt.
Ved årsrulning dannes posteringer på 0 kr. hvis kontoen saldo er 0. De vises ikke i oversigten og kan derfor ikke slettes. Hvis man bruger søg så vises alle posteringer, også 0 posteringer.
Vis budget når man viser grafen for en linie imånedssaldi->Konti/Samlekonti, nu vises budgettet, dog kun for indtægter eller Udgifter.

Version 3.6.3
Nyt:
Muliged for automatisk bilagsnummer, således at eks. Dankort transaktionsnumret er på posteringen.
på månedssaldoen vises nu hvor meget der er hævet og indsat pr. måned, så det er nemmere at følge med i forbruget på et Dankort.

Rettede fejl:
Diverse stavefejl i hjælpen rettet.
Felt rækkefølge rettet i Ny postering og Konto vinduerne.

Version 3.5.3

Nyt:
Registrering via registreringsbevis.
Samleposteringer kan nu også indeholde overførsler. Bemærk at man kan blande posteringer, således at man kan have både indtægter, Udgifter og overførsler i en samlepostering.
Sortering af outline, du kan nu vælge at sortere hele outlinen, eller kun sortere indholdet i de enkelte mapper.
Print/Vis af kontooversigt sker nu efter outline opdeling.
Samlepostering balanceres, således at udgifter/indtægter summeres rigtigt.
Opdater på højremusseknap i kontooversigten, således at evt. posteringers effekt kan ses.

For alle oversigter, er det nu muligt at vælge Print på højre musseknap, og hvis man har mærket et område er det kun det mærkede område der udprintes.
Negative tal bliver nu røde i oversigten.
Mange henvendelser om datoformat, har medfårt at man får vist hvordan Windows acceptere datoer, når man har tastet en dato ind som ikke er i korrekt Windows format.
Posteringsbilag er under udarbejdelse, og er med i en foreløbig udgave.

Rettede fejl:
Hvis man for perioden vælger februar som slut måned, og derefter ændre året, eks. fra 1996 til 1997, bliver datoen ikke rettet fra 29-02-1996 til 28-02-1997, men til 29-02-1997.

Luk knap disabled i stedet for rediger postering, når der ikke er nogle poster i oversigten.
Mapperne blev ikke nulstillet ved åbn af database.
prøver at åbne tom mappe, giver runtime error.
Fejl i Årsafslutning, overført saldo på konto er forkert, og hvis .ldb fil mangler får man fejl.
Negativt tal i samlepostering, giver run-time fejl.
Budgetposteringer giver run-time fejl når man trykker fjern postering og feltet er tomt eller hvis man har set på en tidligere Budgetpostering fjernes den!!!

Kontooversigten giver dobbelt summering.
Samling kan ikke sættes til blank.
Klip af det sidste element i outlinen giver runtime error.
Printer ikke første linie når der printes fra oversigten.

Version 3.4.B
Nyt:
Print af mærkede område også for oversigten.
Opdater på højremusseknap i kontooversigten.
Option om sortering af alle mapper.
Print/Vis kontooversigt efter outline opdeling.
Oversigter husker deres vindues placering og størrelse.
Beskyt databasen med kodeord.

Samlepostering bruges som posteringsskabelon, og balanceres, således at indtægter ug udgifter trækkes fra hinanden.
Slet Konto, Samlekonto eller Budgetpostering medfører at den fjernes fra Mapperne.
overførsel er nu mulig på samleposteringen.
Fri opstilling af mapperne, kopier, klip, såt ind etc.

Rettede fejl:
Kopier postering, kopierede ikke hele samleposteringen.
Graph valg af ny periode og konto rettet.
Luk knap disabled i stedet for rediger postering, når der ikke er nogle poster i oversigten.

Hvis man klikker på delingen mellem mapper og posteringer uden at flytte den, laves folderne grå og man kan ikke vælge.
Hvis man for perioden vælger februar som slut måned, og derefter ændre året, eks. fra 1996 til 1997, bliver datoen ikke rettet fra 29-02-1996 til 28-02-1997, men til 29-02-1997.
Budgetposteringer giver run-time fejl når man trykker fjern postering og feltet er tomt eller hvis man har set på en tidligere Budgetpostering fjernes den!!!
Fejl i Årsafslutning, overført saldo på konto er forkert.

Negativt tal i samlepostering, giver run-time fejl.


Version 3.4.5
Nyt:
Windows95 look
Oversigtsvinduets position og størrelse gemmes i databasen.
Ny base har som default PrivBase.MDB, ændret til ""
Budgetposteringer flyttes væk fra lørdag og såndag, så de ligger fredag eller mandag.
Budgetposteringer, startdato findes automatisk som sidste ikke betalte postering, hvilket gerne skulle hindre dobbelt posteringer når man indsætter posteringer på ny, eller mangel på postering.

Budget er med på månedssaldo for en Posteringer/Konto, og knappen månedssaldo kalder denne funktion.

Rettede fejl:
Giver run-time error 6, Overflow lige efter start under WindowsNT 4.0 WS.
når ver. 5.0 af commdlg32 anvendes er der problemer, derfor er der lavet en ny dialog når man bruger åbn og ny base.
Afslut regnskab stopper med Permision denied.
Legend på grafen forkert, når mere end en konto vises.
Dagssaldo graf skifter ikke farve, for hver konto.
Samlekonti viser tal i listboksen og der er afsat plads nok så en samlekonti kan nu bestå af ca. 75 konti.

Version 3.4.0
Nyt:
Oversigten ændret udseende.
overførsel til BGBank.
Mulighed for at resize oversigtsvinduet.

Rettede fejl:
Print af graf i 32 bits version virkede ikke.
Låneberegning når man kommer fra opret i konti, kan ikke starte ikke modal fra modal.
Timeglas mangler mens graf opdateres, eks. ved interval skift.
Hvis man har opgivet redigering (Klik på en anden) oprettes samleposteringer ikke.
overførsel ved postering,vælger forkerte konti.
Sum i samlepostering stemmer ikke.

Ingen ordentligt test af feltindhold ved posteringer.
Fejl i tilskrivning af renter på et lån, hvis kontoen Renteudgifter ikke eksisterede bliver man bedt om at oprette en konto Rentetilskrivninger.
Hvis rentetilskrivningen på et lån bliver positiv, indsættes der ingen posteringer nu.
Ved fejl under tilskrivning af rente, fjernes timeglasset ikke.
Ved Ny base fjernes timeglasset ikke, og basen blev ikke opdateret med ændringer får valg af åben database, hvilket giver adskillige fejl da der er tilføjet nye felter.

når man vælger en anden konto i graf, og derefter et interval, vises grafen for den sidst valgte konto og teksten for den fårst valgte.

Version 3.3.0
Nyt:
Kopier postering, på grundlag af valgte postering.
hjælpen er udvidet med udskrifter/print.
SameleposteringsID laves om til tekst felt, som kan udfyldes af brugeren både i Samlepostering og Budgetpostering, således at mellem konti ikke er nødvendig for eks. et benzinkort hvor man både Køber benzin og avis.

Posteringstypen for posteringerne gemmes, gl. posteringer kan dog får en underlig posteringstype.
når posteringer afsendes til betaling, markeres de med det tidspunkt som programmet blev startet op, og når man viser de afsendte (gule) posteringer, vises datoen for afsendt, og ikke betalingsdatoen.
Samleposteringer viser den samlede sum i det gule felt hvor resultatet af beregninger vises, når man klikker på en postering, der tilhører en samling.

Rettede fejl:
Vis budget er forkert ved samlekonto, når kontoen ikke er valgt fra oversigten.

Redigering i samlepostering ændret, så rediger ikke fjerner fra listen.
Opret/Gem budgetpostering giver illegal datatype hvis man har kryds ved et tomt felt, eller et felt indeholder ugyldige tegn.

Version 3.2.6
Nyt:
Print på tabeller og kontooversigt.
Rettede fejl:
Start saldoberegning tager altid alle poster, selv om de er røde,gule eller grønne og det kun er de grønne eller gule der valgt.
Gem/Opret Samlekonto giver fejl hvis Beskrivelse er tom.
Ved Ny postering og kryds i opret og afsend, er det ikke muligt at fortryde.

når en ikke Budgetpostering fortrydes bliver den registreret med tom status (Rød,Gul eller Grøn), og vises ikke.
Registreret version, når privbase.mdb ikke findes fås fejl 3024, filen findes ikke.

Version 3.2.5
når man valgte Fortryd på en betalt postering, som var en budgetpostering, kom den ikke til at tilhøre budgetposteringen. Det er nu ændret så den igen vil blive en budgetpostering.
Grafer på månedssaldi er lagt om til graf.ocx.
Performance er forbedret ved opstart og valg af datointerval.

Version 3.2.4
Fejl rettet:
Der foreslås renteberegning, selvom der ikke er oprette låneposteringer.
Dagssaldo giver forkert år ved Januar, når startmåned er > 1.
Der skal være mulighed for at ændre rest antal terminer på et lån, det gøres ved at putte 0 i lånebeløb.
Afdrag på lån er under overførsler i budgetoversigten.
Antal terminer i Låneposteringer duer kun hvis de er månedlige.
Graf fra budgetoversigt, og vis budget på grafen giver fejl, da der ikke kan vises budget på et budget.

De nye grafer, viste altis farveforklaring, selvom der kun var en graf. Det er lavet om så der kun vises farveforklaring hvis der er mere end en graf, så pladsen udnyttes bedre.

Version 3.2.1
Fejl rettet:
Indsæt af renteposteringer looper for evigt i nogle tilfælde.
Annuller knap fra Vælg interval, medfårte at søgning blev fortaget igen.
Hvis der var mindre end 4 linier i oversigten, kunne man ikke redigere felterne direkte med dobbeltklik, det gav invalid row value.

Budgetposteringer var krydset mer eller mindre tilfældigt af for månederne.
Budgetoversigten indeholder i nogle tilfælde 1, 2,3,4 i nogle felter, hvor der egentligt skulle haver våret vist et andet beløb. Fejlen er rettet, således at hvis man har budgetposteringer på beløb på mindre end 5 kr., skal man ind i budgetposteringer og trykke gem på dem, får de virker ordentligt.

Version 3.2.0
Mulighed for at vise dagssaldo, som bruger Visual Basic Graph kontrol.


Version 3.1.2
Det er nu muligt at finde laveste saldo i de viste posteringer, ved hjælp af søg funktionen.
Den uregistrede version er lavet så der nu kun kan kan være 100 betalte posteringer, og databasen vil derfor ikke blive forældet som tidligere.

Version 2.9.9
I konti oprettelse er Lånekonto ændret til Lån med fast ydelse, da den kun skal bruges hvis man ønsker låneposteringer og renteposteringer.
Ændring af hvornår man kan vælge Indsæt poster, således at man ikke får indsat uden at have gemt.

Der er tilføjet en Opdater i højreklik mussemenuen i budgetoversigten, så man kan arbejde med Budgetposterings vinduer og Budgetoversigts vinduet åbent samtidig.

Version 2.9.8
Fejl i renteposteringer, maskinen hang, rettet.
Renteposteringer skal have en rente indtastet og gemt.

Version 2.9.6
Afslut regnskab lavet (kun tilgængelig i den registrerede version).

Version 2.9.4
Fejl i Kvik månedssaldo rettet.

Version 2.9.0
Kvik månedssaldo indlagt i knappen.

månedssaldo er nu lavet så man enten ser Posteringer pr. konto (Gl. menu pkt. månedssaldo->Tabel), eller kun saldi for alle konti eller en samlekonto.

Overgang til Windows 95 look, samt Visual Basic 4.0 (16 bit), hvilket har medfårt at der nu skal 3 disketter til, mod tidligere en diskette!!!

Version 2.8.0
Låneberegning indlagt i Konti.
Indlægning af et lån er gjort nemmere, så man nu kan indberette en lånepostering, som minder meget om en budgetpostering.

Version 2.7.1
Fejl i dato check ved redigering efter dobbelt klik i oversigten.
Det er nu muligt at ændre en dato i gule posteringer, det gør at man inden endelig afstemning har mulighed for at bruge datoen fra evt. kontoudtog, som bruges til afstemning.
Sortering i oversigten når en konto vises, er ændret til sortering i faldende orden incl. fortegn, således at saldoen for dagen kun bliver negativ, hvis summen af dagens posteringer plus saldoen er negativ.
Fejl i placering når vinduer åbnes, rettet så de altid placeres midt på skærmen.

Version 2.6.0
Samleposteringer har nu fået en ny knap der henter posteringer ind fra oversigten. Knappen kan enten hente alle posteringer når man har valgt en dato og en modkonto. Alle posteringer der opfylder kriteriet hentes ind og kan editeres. Det er også muligt at hente en allerede oprettet samlepostering ind, man skal have valgt den i oversigten, derefter gør man ind i samleposteringer og trykker på knappen Hent posteringer fra oversigten.
Hvis posteringerne er hentet fra oversigten, vil der ikke blive oprettet nye posteringerne ved tryk på Opret, men de posteringer der er inde vil blive lavet til en samlepostering. Hvis man også har lavet nye posteringer, så man har en blanding af nye posteringer og nogle hentet fra oversigten, vil tryk på Opret kun oprette de nye posteringer og dem fra oversigten vil blive opdateret med nye beløb, beskrivelse eller konto.

Editering i oversigterne ved klik med musen, er fjerne og kun F2 kan bruges til redigering, og fejl ved redigering i kolonner fjernet.
Fejl i månedssaldo beregning når der er Rentetilskrivning, den blev ikke regnet med.

Version 2.5.1
Oversigtsvinduet er nu lavet lidt mindre så det kan være på en almindelige VGA skærm.
Der var er fejl i Visual Basic Format, når man laver currency, glemmer den evt. minus, hvilket betød at man ikke kunne postere et negativt beløb, hvilket man normalt ikke har behov for, men en Rentetilskrivning skal faktisk posteres negativt.

Version 2.2.0
Budgetposteringer har nu plads til et beløb pr. måned.
Det er muligt at lave Kopier i eks. månedssaldi vinduet og indsætte det i beløbs felterne, hvis man kopierer en hel linie fra månedssaldi vinduet, og man bruger højre musseknap i beløbsfeltet for januar, indsættes de 12 første værdier i beløbs felterne.

Det er nu muligt at oprette samleposteringer. Samleposteringer er eks. en bon fra et supermarked, hvor at alle beløbene skal trækkes på Dankortet. Samleposteringen sammenregnes automatisk, når man trykker return i beløbsfeltet. Med højre musseknap, kan man slette og redigere, de poster der vises under indtastnings felterne.

Samleposteringens posteringer, vises altid samlet i oversigten.

Rediger postering, Ny postering, Ny samlepostering har fået et krydsfelt, så man kan få posteringen registreret som afsendt når man trykker Gem/Opret. så sparer man at finde posterne bagefter og afsende dem til betaling.

Version 2.1.0
Fejl rette i beregning af Tabel Oversigter.
Rente kolonne fjernet fra oversigten, da den koster meget tid.
måneds tabel Oversigten gjort hurtigere.

Version 2.0.0

Det er nu muligt at redigere i Budget og månedssaldo oversigterne, og bruge meget simple regnearksfunktioner. Der er p.t. ikke styring af hvad rækkefølge felterne beregnes i så i nogle tilfælde skal man vælge et formel felt og få beregnet igen. Der er simpel kopier/indsæt hvis man bruger højre mus over det gule redigerings felt. Det er ikke muligt at gemme formler og ændrede værdier, så det er kun til lige at prøve hvordan fremtiden ser ud, hvis man ændre grundlaget.

Version 1.9.5

Fejl i saldo beregning efter redigering af en postering rettet.
Ved redigering af en konto vises beregnet saldo, som skal være den samme som saldoen.
Den beregnede saldo vises også i kontooversigten.

I månedssaldo oversigten er det nu muligt at vise en graf over en valgt postering, den vælges ved at klikke på kolonnen med beskrivelsen, TOTAL kan også vælges, når grafen er vist kan man også få budgettet vist.
Vis Budget er nu indføjet i popmenuen på højre musseknap i graf vinduet. Punktet giver kun mening hvis der er lavet budgetposteringer, for den valgte postering i månedssaldo oversigten.

Version 1.9.3
månedssaldo som tabel, rettet så rentetilskrivning ikke summeres.

Version 1.9
Oversigter lavet om så der kan åbnes flere på en gang, og det samme som gælder for grafer.
Kontooversigt tilføjet.

Version 1.8
Budget oversigt og Månedssaldo ændret til skemaer, med mulighed for klip/klistre til Excel.
Graf kan printes.
Fejl i saldo, når en konto vises, skyldes at rentebeløbet tillægges også godkendte posteringer.
I redigering af konti er der kommet et nyt felt, når kontotypen vælges til Konto, der skal nu også sættes kryds for om det er en lønekonto. Hvis du opdaterer fra en tidligere version skal du ind på alle dine konti og krydse lånekonto af hvis det er et løn eller fjerne krydset hvis det ikke er et lån, for alle dine konti.

Slet af en konto er nu mulig, hvis der ikke er nogle posteringer på den.
Posteringstyper indført, for at gøre det enklere at postere. Posteringstypen giver udelukkende hjælp, og gemmes ikke.

Version 1.5 opdatering
Graf tilføjet, samt fejl rettet.

Version 1.4
Den første tilgængelige version.Carsten Schack-Eriksen
Copyright © 1996-2022 Carsten Schack-Eriksen.
Opdateret 07.03.2022