CSE@IT Styr på opgaverne

Styr på opgaverne giver dig mulighed for på en enkel måde at holde styr på medarbejdere og opgaver og tidsforbruget og omkostninger pr. opgave. Programmet er opbygget så det er nemt at betjene, og alligevel indeholder det mulighed for tilpasning, så det giver dig de oversigter som du har behov for.

 

I startop billedet er alle funktionerne vist, og hvis man ønsker nye funktioner/oversigter vil de komme med her. Vinduets størrelse kan ændres ved at trække i kanten, med musen og man kan også flytte det. Position og størrelse af vinduet gemmes til næste gang man bruger programmet. Dette gælder for alle vinduerne, så første gang du bruger programmet vil alle vinduerne starte oppe i venstre hjørne af skærmen, men bare flyt dem der hvor du helst vil have dem, og de kommer der næste gang.

I programmet kan man registrere medarbejdere og deres normaltimer pr. uge, således at der kan laves en udskrift der kan bruges som grundlag for lønberegning. Hvis man klikker på Ny medarbejder, få man medarbejder billedet frem :

Her kan man indtaste oplysninger om en medarbejder, og når oplysningerne er indtastet trykker du Gem. Du kan også redigere oplysninger om en eksisterende medarbejder. Vælg medarbejder ved at klikke ned pilen udfor Fulde navn og listen kommer frem, vælg medarbejderen og tryk Gem når du har ændret oplysningerne.

Søg kan bruges til at søge efter en medarbejder, det gøres ved at trykke Ny og derefter taste det man ønsker at søge efter, ind i felterne. Hvis du vil søge efter alle der hedder Lars kan du skrive Lars* i feltet Fulde navn og trykke Søg, så kan du bladre frem og tilbage med > og <. Slet bruges til at slette den medarbejder der er vist. Medarbejdere som har registreret tid, kan ikke slettes.

Opgaver registreres i følgende billede, som kommer frem hvis du klikker på Ny opgave:

Udfor Opgave indtaster du navnet på opgave, samt startdato og evt. slutdato. Hvis du klikker Afsluttet, så vil opgaven ikke blive vist når du indtaster ugeseddelen.

Vælg Registrer arbejde for at indtaste timeforbrug pr. medarbejder pr. opgave.

I indtastningsbilledet starter du med at udfylde år og uge nummer, klik Indlæs uge og data fra den pågældene uge indlæses. Hvis der ikke er data for den indlæste uge vises en tom liste og du kan begynde at registrere :

Registreringen foregår ved at du vælger en medarbejder, en opgave og indtaster de timer (timer indtastes som decimaler, dvs. at 4 timer og 30 minutter indtastes som 4,5) der er brugt af den valgte medarbejder på den valgte opgave. Når det er gjort trykker du Tilføj, og oplysningerne kommer ned i listen underneden. Hvis du ønsker at slette en linie fra listen, så klik på linien og tryk Slet, så forsvinder den. Du kan også bruge højre musseknap. Rediger bruges til at redigere en an linie fra listen. Rediger og dobbelt klik på en linie giver samme resultat

Når man er færdig med at indtaste trykker man Gem for at gemme hele listen. Hvis du trykker Annuller så læses den valgte uge ind igen, og evt. ændringer man har lavet er glemt.

Print bruges til at udskrive listen.

 

Følgende lister er i systemet:

Tidsforbrug for en medarbejder

Her kan du se hvor mange timer den enkelte medarbejder har haft pr. uge.

For alle listerne gælder at du kan få en menu frem ved at klikke med højre musseknap. Menuen inderholder følgende punkter :

Kopier : Kopiere de afmærkede felter til klippebordet, så de evt. kan sættes ind i Excel eller Word.

Sorter Op : Sortere den/de valgte kolonner/linier. Hvis du markere de 3 øverste linier er det kun dem der sorteres. Hvis du vælger en kolonne sorteres efter denne.

Sorter Ned : sortere i omvendt orden (højest først). Hvis du skal sortere efter en kolonne kan du også dobbelt klikke på kolonne navnet øverst.

Print : Udskriver listen, hvis du afmærker linier, udskrives kun de linier der er afmærket. Inden udskrift kan du tilpasse kolonnebrederne med musen. Kolonnerne vil så få den brede i udskriften. Du kan også trække en kolonne helt sammen så man ikke kan se den, så kommer den heller ikke med på udskriften.

Lønafregning

Lønafregning giver en liste over alle medarbejder og deres timeforbrug for den valgte måned. Timerne er opdelt efter NormalTimer, OverTimer1 og OverTimer2. De er beregnet på grundlag af hvordan man har indtastet timereglerne i Medarbejder vinduet.

 

Se selv på de andre lister. Evt. ønsker til lister kan nemt laves, så de passer specielt til dit behov.

 

 

Opgaver pr. år

Er en liste over timeforbrug og omkostning, beregnet efter den enkelte medarbejders timepris. Beregningen bruger den timepris der er på medarbejderen på det tidspunkt hvor listen laves, så omkostningen vil ændre sig hvis timeprisen ændres. Som i eksemplet vises År 2000, det medfører at de tal man ser gælder alt hvad der er registreret frem til nu.

 

Priser uden moms.

Ring for pris

Kontakt

Carsten Schack-Eriksen på tlf. 23 20 52 91 eller e-mail cse@it.dk

 

Du er besøgende nummer