CSE@IT Styr på Produktionen

 

Systemet er beregnet til at give en leveringsdato for en ordre, baseret på hvilke ordre der allerede er i produktion og produktionstiden for ordrene. Systemet er baseret på en fælles database, og et program og alle brugere opdatere samme database.

 

Kontakt cse@it.dk for mere information.

 

Ordre behandling

 

Ordremodtageren indtaster oplysninger fra ordren i vinduet :

 

 

Afdelingen vælges ved at klikke på pil ned i enden af afdelingsfeltet, eller bruge tastaturet pil op/ned indtil den rigtige afdeling er valgt. Når oplysningerne er indtastet, trykkes Opret og der vil blive vist en leveringsdato.

 


 CSE@IT Styr på Produktionen

 

Planlægning

 

Første dag der vises i planen.

                      Opdater planen med evt. ny indkomne ordre.

                                            Ryk en dag tilbage

                                                Ryk en dag frem

                                                                 Hvor lange skal linierne være

                                                                                       Afsluttede ordre vises/vises ikke

                                                                                                                                                 Ændre farve på Ordre

 

 

 

Når man klikker på kasserne bliver de blå, og hele indholdet vises i toppen af vinduet.

 

Ressourcer tilgængelig, de grå bokse, dag, dato og minutter tilrådighed.

Aktiviteter, de røde bokse, eller den farve man har valgt til dem (eks. gul), OrdreNr, Navn, leveringsdato

 

Knappen Fravær bruges når man har klikket på en afdelings ressourcer.

Du får mulighed for at indrapportere fravær for en person i et antal dage, det er ok at skrive eks. 1,5 dag. Der fratrækkes det antal heltidsperson minutter der gælder for de pågældende dage. Hvis du bruger minus foran antal, så tilægges minutterne i stedet. Hvis man angiver negativt, så tilægges ressourcerne, men stadig i det antal dage fremover.

 


Hvis der så er nogle ordre der ikke kan produceres indenfor de tilgængelige minutter pr. dag vises ressourcerne som kraftig rød.

 

 

 

Det er nu tid for at genplanlægge nogle ordre, da leveringstiden ikke kan holde.

Det gøres ved at dobbeltklikke på en af de ordre der er under resssourcerne som er kraftig rød, her vælges eks. OrdreNr. 944 til Ikea.

 

Hvis du dobbeltklikker på en afdeling, får du Ordre vinduet, men du skal selv indtaste et ordre nummer og kan herefter bruge det på samme måde som når du dobbeltklikker på en ordre.

 

 

 

 


 CSE@IT Styr på Produktionen

 

Lister, Uafsluttede ordre og Afd Uafsluttede ordre

Viser alle uafsluttede ordre.

 

 

Dette er bare en af de lister der findes, der er også en liste der viser belastningen på den enkelte afdelinger, samt dagens aktiviteter og mange andre.

 

Afslut ordre

 

 

De ordre der er afsluttet, klikker man på med musen og ordren bliver grøn. Når man har klikket på alle de ordre der er færdig meldt trykker man Gem og de er hermed færdig meldt i systemet.

Hvis man afslutter en ordre før leveringsdatoen (LevDato) kan det påvirke produktionsplanen, og man bør sikre sig at produktionsplanen er ændret inden man afslutter ordren.

 

 

Kontakt:

Carsten Schack-Eriksen på tlf. 23 20 52 91 eller e-mail cse@it.dk


Du er besøgende nummer

Carsten Schack-Eriksen
Copyright © 1996,1997,1998,1999,2000,2001 Carsten Schack-Eriksen.

Opdateret 08.12.2001