CSE@IT Styr på sagerne

Styr på sagerne giver dig mulighed for på en enkel måde at holde styr på regressager, og nemt registrere og følge op på sagerne. Programmet er opbygget så det er nemt at betjene, og alligevel indeholder det mulighed for tilpasning, så det giver dig de oversigter som du har behov for.

Herfra styres programmet, hvor man vælger den enkelte opgave, og der er mulighed for at tilføje yderligere funktioner her.

Der er mulighed for at registrere alle forhold i regressagen, og der kan laves opgørelser over sager og deres status, både økonomisk og hvor de er i sagsgangen.

En liste over aktive sager vises ved klik på aktive sager:

Dobbelt klik på en sag og den åbnes :

Her vises hele sagen og man kan nemt tilføje journal notater og indberette datoer for de forskellige handlinger i sagsgangen.

Hvis man klikker på Forsikringsselskab får man lov til at søge i kartoteket, hvor man kan finde allerede oprettede kontakter af typen Forsikringsselskab, eller oprette en ny kontakt, så man har den til næste sag. Sådan vælges både Skadelidte, Skadevolder Forsikringsselskab, Arbejdsgiver, Arbejdstilsynet, Politiet, Arbejdsskadestyrelsen, Fagforening, Advokat, Lægelige oplysninger og Andet. Hele sagsgangen håndteres i et vindue.

 

Hele sagsgangen kan udskrives, inklusiv økonomiske oplysninger som findes i bunden af listen:

(Udsnit)

Rente beløb, Krav i alt og Tilgodehavende beregnes automatisk, når Renten, Rente Start, Rente Slut og Regres krav er indtastet, eller man klikker på Økonomi (klik for beregning).

 

Adviser behandles nemt, man klikker på Adviser og får listen over alle adviser på alle sager :

Ved dobbelt klik på en listen åbnes sagen og man kan nemt registrere i et journal notat og slette adviset.

Programmet er p.t. under udvikling i samarbejde med en kommunal sagsbehandler på regresområdet og der vil komme ændringer, men en test version kan fremsendes.

Kontakt: Carsten Schack-Eriksen på tlf. 23 20 52 91 eller e-mail cse@it.dk


Du er besøgende nummer

Carsten Schack-Eriksen
Copyright © 1996,1997,1998,1999,2000,2001 Carsten Schack-Eriksen.

Opdateret 07.02.2002